.

Lowa Water stop Pro spray 300ml

Sprejový prípravok na ošetrenie obuvi s koženým a textilným zvrškom

12,00 €
s DPH
Množstvo:
Vypredané


Kompletné špecifikácie:
LOWA waterstop PRO je sprejový prípravok na ošetrenie obuvi s koženým a textilným zvrškom. Prípravok nemení sfarbenie  a zachováva u nubuku a semišu pôvodný matný vzhľad. Je ale treba ho používať častejšie ako krémy a gély, minimálne raz za každý týždeň užívania obuvi a vždy pri každom sušení mokrej obuvi.

Návod: Sprej sa spriamo nanáša na vlhkú obuv, čo uľahčuje prenikanie prípravku do materiálu. Po ľahkom nástreku stačí počkať, až sa kvapalina vsiakne do ošetrovaného materiálu (useň, tkanina) a potom nástrek ešte raz opakujeme.  Obuv je pripravená na použitie po zaschnutí nástreku, čo trvá niekoľko hodín. Najlepšie je obuv ošetrovať večer a nechať vsiaknuť a zaschnúť nástrek cez noc.

UPOZORNENIE: Obsahuje uhľovodíky, C6-C7, n-alkánov, isoalkany, cyklické, <5% n-hexánu.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom, pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Neprepichujte ani nespaľujte ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C. Uchovávajte uzamknuté. Odstráňte obsah / nádobu v zberni pre nebezpečný odpad.

8308020111

Špecifické referencie

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

0
0