.

Núdzová strava

sušené mäso, keksy a rôzna núdzová trvanlivá strava na prežitie

0
0